PannaVeld.nl® & Veiligheid


Playcare
De veiligheid van een voetbalveld na plaatsing is afhankelijk van:
- correcte montage en verankering;
- goede ondergrond;
- regelmatig inspectie.

Veiligheid Pannaveld type P6x4
Het Pannaveld type P6x4 is ontworpen en geproduceerd conform de NEN-EN 1176 oftewel het warenwetbesluit. Om dit veiligheidsniveau te waarborgen is het van belang dat de toestellen met regelmaat gecontroleerd worden.
PannaVeld.nl levert bij elk type P6x4 een logboek waarin een handleiding is opgenomen met onder andere aandachtpunten voor deze inspectie.

Wat houdt de keuring van het Warenwetbesluit in:
Speeltoestellen en attractietoestellen moeten veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Dit draagt bij aan het voorkomen van ongelukken. Kinderen kunnen bekneld raken, er kan verstikkingsgevaar optreden of er kunnen ongelukken gebeuren door een te harde ondergrond of achterstallig onderhoud. Daarom stelt het Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen eisen aan speeltoestellen.
De VWA(Voedsel en Waren Autoriteit) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

Het veld hoeft na plaatsing niet te worden aangemeld bij het VWA.

Ons PannaVeld is gekeurd door een keuringsinstantie van het Warenwetbesluit nl. het Liftinstituut

 

Type plaatje voor het Pannaveldje van 6x4m.


Een onveilige situatie wordt gecreŽerd bij Voetbalkooien met een hoogte van 2m. Er zit dan 1 toegang in, waardoor jeugd kan worden opgesloten. Dit is een bekend onveilige situatie.

Leveranciers en eigenaren van niet-veilige producten kunnen bij calamiteiten aansprakelijk gesteld worden.

Veiligheid Pannaveld type 6,6x10,4m


Doel: Voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit vlgs. de NEN-EN 1176.
Hekwerk: Dubbeldraads hekwerk met een maas van 40x200mm. hierdoor past er geen schoen is. Een alom gerespecteerd produkt wat zich bewezen heeft qua veiligheid en stevigheid.
Toegang veld: Het veld is ingericht met 2 ingangen zodat bij calamiteiten een 2e vluchtweg aanwezig is.