Plaatsen door PannaVeld.nl®

PannaVeld.nl® biedt u de mogelijkheid om de velden voor u te plaatsen.

Offerte plaatsen pannaveld:
Er zal bij een aanvraag een offerte op maat worden verzorgd.

Oplevering
Direct na het plaatsen door onze vakman zal het geïnstalleerde veld worden opgeleverd met de opdrachtgever of een afgevaardigde daarvan.
De diverse onderdelen zullen gecontroleerd worden op: stabiliteit, constructie, bouten en moeren, afdekdoppen, beschadigingen, conditie van de afwerking(en), beklemming en/of beknellinggevaar, uitstekende delen, veiligheidszone rond het veld. Een opleveringsrapport zal worden ondertekend door de opdrachtgever en de vakman welke het veld geplaatst heeft. Daarnaast wordt vertelt wat het logboek inhoud.